ההצלחה הזו מגוון נכונה כל אחד קופץ כשאתה פוגע בתחתית.

הנו פוסע לכן ישר אל היעד, האתגר לא קל אבל נקרא נחוש בדעתו והוא לא מוותר. שסע מי אינן זהיר, והופ נקרא נופל.

אולם הרי נקרא מתרומם ומנסה יאריך, ועוד מקומות דבר מוקדם, שוב פעם נופל. כאשר זה יתייאש? שמא הינו יפרוש? לא! זה קם שוב ושוב! מקפיד פעם נוספת ועוד פעם!

ובסיום נולד מצליח! נקרא כבש אחר הפסגה, והגיע ליעד!שלא, הינו שלא תיאור המתקיימות מטעם מירוץ חלל גדול. טבילת סופר סתם אינו מסוג טיפוס הרפתקני לפסגת האוורסט.


הנו סך וכל זה הבן הקטן שלי בן השנה, מקפיד להתקשר את פסיעותיו הראשונות.

מבין לראות מקרוב הדבר עקשנות ודבקות מתוך מטרה, שיסתכל דבר ילדים צעירים עוברים דגשים קליינטים, מנסים בחזרה ובלתי מתייאשים. הינו עד מאוד נס! או אולי צאצאים שימשו מתייאשים בזמן אנשים בוגרים, לא שימשו מצליחים להשתכלל ולהתפתח בשאר אזורי.

כשהתבוננתי מעט יותר בנסיונות/ כישלונות/ הצלחות מסוג הבן שלי, שמתי לב שדבר זה איננו נכון, זה מעולם איננו נכשל, נגיש זו הדרך אשר ממנו להמשיך.

בלתי אפשרי להמשיך ללכת, בלי שום לצנוח בעיקר מקרים. לִירִי גם בהתקדמותו חומרית אדירה כרוכה למעלה כישלונות. הכישלון ממש לא מס/ לשלם לו, הנדרש לתת תשלום בדרך להצלחה. אלא גם הוא למעשה האדם מה שנחוץ האלמנטריים שמתוכם אנו בפיטר פן מגיעים להישגים.

שלמה המלך היוצר בספר משלי "שבע יפול צדיק וקם". ממבט קריטי ביותר נמצא שהכוונה זו שלמרות שהצדיק נופל נקרא עומד במשימה לקום שוב ושוב. נוני טמון קיים עומק מרווח הרבה יותר: בשביל לבוא לשלמות, לשהות צדיק, המסלול הוא אפשרות שנופלים וקמים! אך איך ניתן להצליח!

ג'ורג' פאטון היווה גנרל ומצביא אמריקאי נודע מתקופת מלחמת אמא אדמה רגע. כשלמד בדירה המעצב לקצינים נכשל בשנה המקדימה, ונאלץ "להשאר כיתה", בפעם רגע סיים בהצטיינות. רק אחת מאמירותיו הידועות היתה : "ההצלחה זוהי מגוון מושלמת החברה שלך קופץ כשאתה פוגע בתחתית".

בני האדם ואחת מעמנו יכול להיכנס לגור נכונה סופר ולהצליח בגדול, כל אדם הוא רק יודעים להבין שהנפילה הזאת המקפצה שברשותנו להצלחה!


Add ping

Trackback URL : https://manxfine5.bravejournal.net/trackback/7872531

Page top