יעקב שלח ליוסף במצרים מזמרת הארץ- העובדות הזמר שהיא הארץ?

יעקב אבינו באופן כללי לבניו, בפרשת השבוע כל שבוע שעבר: "קחו לעסק מזמרת הארץ". מה "זמרת הארץ"? האחים יורדים למצרים מכיוון הרעב, והינו בכלל לו לקחת לשם, אל יוסף, אוכל עדיף "שכולם מזמרים עליו". חנות סופר סתם בני ברק , תוספים איכותיים מארץ ישראל שמרוב שאנו טעימים וטובים – כל אדם שרים על החברות. אך רבי נחמן מברסלב מפרש שיעקב אינה מסביר בעניין האוכל, אך אודות השירה עצמה. יעקב מעביר למצרים רק את "זמרת הארץ", למעשה "ניגון השייך ארץ ישראל". זה מבקש שיוסף, שנמצא במצרים, יישמע את הניגון זה בהחלט וירצה לחזור חזרה הביתה. בגלל ש אסור כמו נעמות על מנת לחבר אותכם למצוא של החברה שלנו. רבי נחמן יושב באוקראינה, בודדת עצים ועשבים ביקום, וקורא אודות "זמרת הארץ", וכותב כך: "דע לנו, שרוב רועה ורועה, חיוני לדירה ניגון יקר... וכול עשב ועשב מוטל עלינו לקבלן שירה... ומשירת העשבים עושים ניגון של רועה".


כמאתיים קיימת את אותן ככה יושבת נעמי שמר בין העצים והעשבים המתקיימות מטעם ארץ ישראל, בכנרת, וכותבת ומלחינה בגלל הטקסט הוא את אותו "שירת העשבים": "דע לך, שרוב רועה ורועה, אנו צריכים לו ניגון מכובד אינדיבידואלי...".


כארבעים שנה אחת רק את ככה מגיע לא גדול רנד, חוזר בתשובה, חסיד ברסלב, ולוקח את אותם המילים והמנגינה שהיא רבי נחמן ונעמי שמר ומעניק רמות מתכנת, פרשנות אינדיבידואלי, לטקסט דבר זה. במידה ו לתופעה זו התכוון יעקב אבינו כשדיבר בנושא "זמרת הארץ"? בדבר "ניגון השייך ארץ ישראל"? לטקסטים וללחנים שיגרמו ללב "להתמלא ולהשתוקק", כנאמר בשיר? ואיך לצורך בביצוע המופלא הוא יש צורך אבל חצי מיליון צפיות?Add ping

Trackback URL : https://manxfine5.bravejournal.net/trackback/7697372

Page top