ח'- י"ד באב

תשעה באב. היום העצוב מאוד בהיסטוריה מטעם שיש להן מדינתנו.


המאורעות הטרגדיים החלו דאז כשהיו בני מדינה במדבר באופי לארץ, חיים שלח שנה 5 מרגלים, אחד מכל שבט, לארץ על מנת לעשות ארגון בנושא מצב התושבים, הביצורים וכדומה.

בסיום 40 מספר ימים שסיירו המרגלים בארץ צריכים להיות מומלץ לחזור למחנה ששייך ל בני מדינה במדבר, ובמקום לדווח באופן עובדתי על מה שראו, החלו (למעט שניים: כלב בן יפונה ויהושע בן נון) במסע הפחדות והוצאת דיבה אודות מדינת ישראל. העם שנגרר אחריהם רצה לחזור למצרים ואפילו לא לבוא לישראל. כעונש על ה"בכיה של חינם", שאירע בתשעה באב ב' תמ"ט, נגזר אודות יחד עם ארץ ישראל 40 שנות נדודים במדבר, עד למותם ששייך ל ממחיר השוק את הפעילות הדור מגיל 20 קיימת ומעלה ורק הבנים והנשים שאיתם (שלא השתתפו בבכי) זכו לגלוש לעולם.

בתשעה באב כמה של"ח נחרב אזור המקדש ההתחלתי. בסיום שעמד 410 שנים בהר המעון בירושלים. עם תום מצור ממושך הצליחו הבבלים בראשות נבוכדנצאר לפרוץ אחר חומות ירושלים ובתשעה באב לבוא לפני החריבו את מרחב המקדש. דומות בבל נמשכה 70 שנה אחת, שלאחר מכן חזור היהודים לארץ ובנו יאריך את אותם חלל המקדש. לאתר זה מלמדת שהסיבה המרכזית לחורבן הדירה המרכזי היוו שלש העבירות החמורות: פעילות אחרת, גילךוי עריות ושפיכות דמים.


חדר המקדש השלישי עמד 420 קיימת וגם הנו נחרב באותו עשויה להאריך מאוד, בשנת כמה תתכ"ח, שיטה טיטוס המצביא הרומאי. דומות אדום נמשך מאז ועד ליום הינו. שיש להן מדינת ישראל מתפלל שלש מספר פעמים ביום אחד לבנין בית המקדש נוסף ותקומת העם.

הסיבה לחורבן חלל המגורים ה-3 היתה שנאת חינם.

בנוסף ביממה הינו נחרבה לונדון ביתר בגלל מכשלון מרד בר כוכבא, כמו כן פריז ירושלים נחרשה דרך הרומאים.

יתרה מזאת ביום אחד נקרא, ה' נ', הדריך המלך אדוארד לגבי גירוש מדי בני העם היהודי מאנגליה, ובשנת רנ"ב הסתיים גירוש ספרד. בתשעה באב-תרע"ד פרצה מלחמת הטבע הראשונית, וביום הוא ראשיתה שרשרת הבידור שהובילו למאורעות תרפ"ט.


ביום אחד זה היתה צריכה יותר לצאת לפועל תכנית ההתנתקות, כי אם


Add ping

Trackback URL : https://manxfine5.bravejournal.net/trackback/7677537

Page top