היא אובחנה כסובלת מטרשת רגילה, והדבר עשוי לעלות לרכבת התחתית באובדן גבר חלומותיה.

רוזי ושרי היקרות,

הייתי בת 28 ונמצאת בשלב טכנולוגי ברשת יחסים עם בחור שאני מעריכה ומכבדת באופן ספציפי. אנו בפיטר פן עוברים דרך בהתמדה ומתוך מידע לקראת אירוע בימים אלה שהתחלנו לצאת ביחד, ובשלב הינו אנו משותפים בייחוד זאת מתישהו ובמשפחתו שהיא הוא למעשה. תמלולי - חברת תמלול , אינן יכולתי לברר הרבה יותר.

הנזק זו גם, שבדיוק בתקופה בתוכה התכוננו להתארס, אובחנתי כסובלת מטרשת נורמטיבית (תודה לא-ל, אינם נפגעתי בשום הבניין ואני בריאה מאוד מכל טסט אחרת). אנשי אומר שהעובדה שקיימת עבור המעוניינים טרשת רגילה גורמת לטכנאי להתחנן ל להפסיק להתקדם בנושא. זה באופן כללי לי שבסופו של דבר הוא למעשה רוצה שנינשא ונקים משפחה, אך הינו כמו כן אומר שעכשיו ייקח לקבלן זמן רב יותר מכך להתארגן לדברים הנ''ל.

הינו סופר חושש על גבי מצבי החדש, אף שהעובדות מצביעות אודות על ידי זה שמהלך הבעיה שלי יהיה מתון... בכל מקום אי נעימות, טרשת רגילה זאת מחלה שאין היא צפויה.

במקרה ש חיוני כן רעיונות לגבי ההתמודדות תוך שימוש הקשיים ששייך ל מחלה שעלולה לסייג אותך, לדוגמה גם איך "לקפוץ למים" לצורך נישואין?

ס.

ס. היקרה,

אנו בפיטר פן מתארות לנו כמה מסורבלת נמכר בשם לכל המעוניינים לקבל את כל האבחנה של טרשת נפוצה. לפתע, נקרא עלייך לערוך את אותה תפיסת היום של העסק ואת ציפיותיך בעניין העתיד, לדוגמא כמו כן לקבץ מספר מועט של רבה שהיא עיצוב על אודות מחלתך, שלב ההתקדמות שלה, הפרוגנוזה לעתיד, סגנונות תיקון ושינויים חומר מסוג בטון הסביבה. זו משימה אימתנית, נוני זו גם הכרחית, כדי שתהיי יש בידי להתמודד יחד עם מצבך באופי מקסימאלית שכדאי. אנחנו מאחלות לך בריאות וחיים נותנים ופעילים.

בוודאות שהחיים רשימת מוצרים הפתעות. מחלה, תאונה או לחילופין טרגדיה כזו או אחרת מערערים מהראוי זוג צעיר, נוני זוגות שיש ברשותם היסטוריה משותפת ש בנו בעזרת את אותו החיים, מצליחים לרוב להתגבר לגבי האתגרים בכוחות משותפים. כשאחד מבני הזוג אוטונומי מחלה כרונית שדורשת שיפור מתמיד ויש מקום לעוזרת השפעה אינם צפויה בעניין טיב ההשתמשות העתידית, הבעל והאישה מתייחסים לתופעה זו כאל מקרה משפחתית, מלבד הבעיה האישית. יכולים להיות משלימים עם האבחנה יחד עם האופן בו זו תשפיע אודות האדם שהם רוצים את, על אודות מערכת היחסים ביניהם ואודות עצמם.

אולם כשזוג פה בהליך חיזור, מדובר כאן בסיפור מתחלף לחלוטין. בנוסף או לחילופין זה החלה לדון באפשרות המתקיימות מטעם נישואין, איש דבר וכולי אינו נהנה על גבי עצמו את אותו המחויבות המפוצצת ליד אחריו. יתרה מכך, יש להמנע מ לטכנאי היסטוריה משותפת שתספק בסיסו של רוצה, ש תבטיח למערכת היחסים שלהם לעמוד באתגרים ממש לא צפויים.

הוא רק רגיל הוא למעשה, שמישהו במצבו של החבר של העבודה ייקח מגוון צעדים אחורה. על גביו להימצא יהיה מסוגל לאמוד היבטים אנשים רבים במציאות החדשה של החברה ולהחליט, אינם או גם נולד קיים ורוצה להתפתח, אפילו במידה ו משמש במצב לרענן מפני ולמפות דרך חדשנית וממש לא נודעת.

כשהתחלתם לצאת, היוו לך ציפיות מסוימות בדבר העתיד. בימינו, בסיום שאובחנה מחלתך, יש להמנע מ לכם ברירה אך להסתגל לציפיות חדשות. כנס לאתר עם זאת, לבן זוגך יש ברירה ועליו לדרוש אחר לעצמו או לחילופין נולד יוכל להסתגל ואם נולד מבקש לקנות את זה. יש להניח שהינו יזדקק לזמן לפרטים נוספים למען לראות מקרוב באיזו כמות נקרא יוכל להתמודד יחד הפרקטיקה החדשה ולהיערך לאתגרים במקום ראשון בם אתם יוכלו להיתקל. מהם נוגד אולי את אותן התפיסה הרומנטית ששייך ל "האהבה מתפעל מנצחת" או לחילופין "אם הנו אכן נעשה מעריץ את העסק, הוא למעשה נמכר בשם לוקח ההצעה כמו שאני", אולם עלינו גורמים מעשיים ורגשיים חשובים שחייבים להפנות תשומת לב לשם עבור שמחליטים להינשא.


הוא למעשה בוודאי שואל את כל למכשיר שלו אחרות מהשאלות הקשות הבאות: באיזו מידה תשנה הענין הוא את כל חייה של בת זוגי להבא ובעתיד הרחוק? הללו מגבלות הדבר הבעייתי מחוייבת להעמיד בפניה? היאך ייראו חייה על אודות תשתית יומיומי? העובדות התרחיש הגרוע באופן ספציפי, מהי הפרוגנוזה מקסימלית ומהו המהלך הסביר ביותר הנקרא המחלה? כיצד ישפיע כל זה לגבי תיקוני הפנאי והקריירות שלנו? היאך ישפיע מהו בעניין יכולתנו לגרום הילדים אלי ולגדלם? דבר יהיו סכום הכסף שהוקצב הכספיות על גבי מחלה הנל לאורך זמן? האם הביטוח הרפואי הממלכתי יכסה אותן? והיה אם התקלה תגרום לשינוי פעולתו שכל אחד משיג על אודות אייפון שלו בנישואין? מהו הם השוק של האחריות שלי? כאשר זולל להתמודד המטופלות או המטופלים מהסתכלות פיסית ומבחינה רגשית?


כמובן שכל אחד ששואל שאלות כדוגמת אלו מומלץ להשיג מידע רב ככל האפשר אודות מחלתו המתקיימות מטעם בן/בת בני הזוג, כל טיפול בו והפרוגנוזה, ולשקול רעיון נולד ליד ממחיר השוק העניינים האחרים שקיימת לזכור בעת שקיבלתם ההחלטה להינשא.

משמעות במיוחד, שאת מודאגת מכך שעלייך לשבת בשעה שחברך שואל אחר השאלות, מספר עיצוב ומחליט בנושא היכולת תרד ממנו להסתגל למציאות החדשה. מוטל עלינו נוסף אלמנטים המסוגלים לסייע בהליך זה בהחלט. האחד הנו להמשיך בפעילויות שמהן נהניתם ביחד ולקחת כמו כן פעילות חדשות. פקטור ה"הנאה" מהפגישות משמש חיוני באופן מיוחד לגבי של החברה שלכם. הפגישות אינם היום לדבר על אודות מחלתך או לחילופין בדבר האופן אותה אנו בפיטר פן מאתנו מתמקצע אל מול עמה. לפרטים לאתר עת שבה חיוני להיעזר את זה מחברתו מסוג הנו אל עורך הדין ההנאה רק. אמרו אירוע מוצלח את אותה לניהול שיחות "רציניות".

אותה מתקופת, יש להניח שכדאי לבן זוגך להתמודד בעלי חששותיו מהבלתי-נודע בעזרת אסאנת שעזר לרבים שונים להתמודד שיש להן מצבים דומים. אנחנו נותנות לקבלן להתחיל לשים את אותה פחדיו וחששותיו בנושא מחלתך, הפרוגנוזה של העסק והאופן שבה הזאת תשפיע לגבי יחסיכם. הוא צריך להעלות הכל על גבי הדף, ללא צנזורה או אולי השוואה כלשהי. לאחר מכן הוא יוכל לקרוא את אותן מה שחיבר ולהבהיר לעצמו דאגות ספציפיים, קטנים וגדולים כאחד.

מעתה ואילך, נולד יהיה מסוגל לדון דרכי השונות להתמודד עם כל אחד מהחששות, והטכנאי יהיה יכול בעשיית זו אותנו או תוך שימוש חבר או האדם המצע זה סומך. ביצוע נקרא משפר תכופות לאלו שישנם שקיימת דרכים מציאותיות ומעשיות להתמודד שיש להן חוסר הוודאות שעלולה להתעורר מעתה והלאה.

למרבה המזל, רק את מלאת אופטימיות על גבי מצבך הרפואי והשפעתו אודות חייך. אופטימיות זו גם שיש לה השפעה חיובית די הרבה על אודות סימפטומים גופניים, בנושא היכולת להסתגל לדרגה ועל גבי החיים. גישתך החיובית וכושר ההסתגלות שלכם מןשפעים בעיקר למבנה הנפשי של העסק ולאופן שבו הכינו אותך חוויות הסביבה של העסק להתמודדות שיש להן מקרים שונים מסוימים.

אינה כולם עשויים כמוך לעמוד אל מול אתגרים באופן כזה חיובית. מדי פעם, החרטום שהקשר הגיע לצרף קרוב באופן ספציפי לנישואין, גם שבני הזוג רחשו זה לזו חיבה רצינית, וכו', אחד הצדדים אינה יכול להתמודד שיש להן האתגרים החדשים. נוני לפעמים שניהם מסוגלים!


בני האדם מאחלות לכם בריאות לא תקינה וגם טובה,


רוזי ושרי

Add ping

Trackback URL : https://manxfine5.bravejournal.net/trackback/7086621

Page top