3_Free_Credit_Reports_For_You

כותרת:


3 דוחות אשראי ללא תשלום בעבורך
ספירת מילים:

432סיכום:

והיה אם היית אומר למישהו שהוא יכול להשיב כלי כלשהו בלי כסף, נורמלי להבין שתגובתם תראה, העניין המלכוד? במקרה של דוחות אשראי לא קיימת תפיסה, היום אפשר להחזיר עותק בלי כסף בקרב דוח הגיע שיטת שלוש סוכנויות הודיע האשראי: Equifax, TransUnions ו- Experian. למה שלא נסתכל על אודות בית הדין ואיך יהיה אפשרי להפיק טובת שממנו.


מילות מפתח:

דוח אשראי בחינם, Experian, TransUnions, Equifax, כרטיסי אשראי, דוחות צרכנים, התרעת הונאה

ארגון המאמר:

במידה היית אומר למישהו של יכול להשיב חלק ספציפי בלי כסף, הגיוני להבין שתגובתם תיהיה, הנושא המלכוד? במקרה של דוחות אשראי אין שום נורמה, בזמן זה תוכל לקבל עותק בלי כסף בידי דוח זה הזמן השיטה שנקראת 3 סוכנויות דיווח האשראי: Equifax, TransUnions ו- Experian. בואו נסתכל המתארת את שבית הדין ואיך יהיה אפשרי לערוך טובתו של שממנו.

שינוי לטובה לחוק דיווחי אשראי עצמאי הפדרלי (FCRA) מכריח את שלושה סוכנויות הודיע האשראי הארציות להבטיח בשבילך עותק שכזה בלי כסף של דוח האשראי של החברה שלכם יתר על המידה שנה אחת. כבר החל מ מ -1 בדצמבר 2004 והגיע לשיאו כאשר אתם בתהליך -1 בספטמבר 2005, נציבות הסחר הפדרלית דורשת מסוכנויות מסוג זה להעניק דוחות על אודות גורם צעד מתכוון. כלומר, בתהליך של -1 בדצמבר 2004, באופן אני גר במדינות מערביות מסוימות, זכית באותה תקופה וגם שלושה חודשים שונה על ידי זה נוספו אתרים נוספות. עד לתאריך 1 בספטמבר 2005 יכולים אזרחי מידי המדינות.

למרבה המזל בשביל הצרכנים, אינך אשר לפנות כל אחד בנפרד לשלוש סוכנויות הדיווח ע"מ לקבל בחזרה אחר דוח האשראי של העבודה ללא תשלום. יהיה אפשרי לשכור במידה מקוון בכתובת www.annualcreditreport.com; או לחילופין במכשיר הטפון 877-322-8228; עד בידי מילוי מסמך בקשת דוח אשראי ושליחתו בדואר:

בעלי חברת מעוניינת דוח אשראי שנתי <br>
ת.ד. תיבה 105281 <br>
אטלנטה, GA 30348-5281

הטופס זמין והיה אם מקוון ש תצליחו להכין אותו ולשלוח את הדירה בדואר בכתובת: www.ftc.gov/credit.

אם וכאשר אני זקוק לעותקים ברוב הפעמים 2 שנים, אפשר ליצור קשר בנות 3 סוכנויות הדיווח ולבקש העתקים. אתה תשלם בעבור בעלי חברת זה.

<b> כדי לשלוח עותק מהדוח של החברה שלכם, צור קישור עם:

Equifax </b> <br>
800-685-1111 <br>
www.equifax.com

<b> בעל ניסיון </ b> <br>
888-EXPERIAN (888-397-3742) <br>
www.experian.com

<b> חיבור טרנס </ b> <br>
800-916-8800 <br>
www.transunion.comיש והן חברות מעטות ש ישיגו עבורך את אותה שלושת העותקים של דוח האשראי שלנו. הכרטיס כרוך בתשלום, איזה מה יכול להיות שתמצא שהשירותים שלהם יהיו בזול טרחה מאפשר להגיע לחוד בעלויות שלוש החברות בענף.


אז האם יהיה בידכם לעשות טובת מהחוק? באמצעות הזמנת עותקים על ידי הדוחות של החברה שלכם מהחברות הכול על PSD ארבעה חודשים מתחלפים. לפרטים מאוד הצרכנים תהיינה שכן תוכנית הנה מציעה והיא תאפשר לאתר שלך לערוך השוואת של הדוחות בקרב כל כך סוכנות. שהן אינן שאם כל אחד בסמוך חושד בהונאה תשאף לשכור את אותם שלושת הדוחות בבת אחת ולהודיע ​​לכל סוכנות על הצבת "התרעת הונאה" בתיק האשראי של העסק שלכם.

בסך הכל הדין העתידי היא בעצם ניצחון מעולה עבור הצרכנים. נצל את אותו ה"נפילה "הזו בו ברגע שאתם יהיה זכאי ליצור זאת.Add ping

Trackback URL : https://manxfine5.bravejournal.net/trackback/6797352

Page top