20_Signs_that_you_may_have_a_problem_with_booze.

כותרת:


תמלול גוגל דוקס סמלים לכך שיש לך בעיה בעלויות אלכוהול.ספירת מילים:

457סיכום:

במידה ש אירוע תוהה אם יש לכם בעיה בעלות השתייה שלך? מ.ר. שירותי תמלול הגיע מפרט שתי התנהגויות העשויות להצביע המתארת את בעיית שתייה.

מילות תמלולי - חברת תמלול :

אלכוהוליסט, ישיר שיש להן תלות משותפת באלכוהוליסט, מאפשר

הפקת המאמר:

כל אחד יודע שיש לך נושא שיש להן אלכוהול כאשר:1 ערב יותר מידי חתונה או גם לאירוע חברתי בן הזוג שלך מבקש ממך אינן לשתות יותר מאוד בשעות הקרובות.העסק שלך חווה שרובם הגדול בחברה שלך שותים לאט מדי או אולי הן לא מעדיפים לאכזב את השיער ולהנות כמוך.3 אני שותה שתייה נוספת כשאתה מתעצם לבר, כיוון (ראה 5 2).
4 אני שונא להגיע לכל אירוע סוציולוגי באופן אף אחד לא יכול לשתות.5 אתה מתכנן על אודות שתייה תמידית, אינן מסוגל לחכות על מנת לסיים את אותם המלאכה להגיע לשתות, אתה אינן עלול להמתין לסיים .. כל דבר .. לנקות לשתות.6 העסק שלך מסתיר אלכוהול במרבית הבית, המוסך, המשרד, בכל בית.7 כל אחד משקר כמה כל אחד שותה ובאיזו תדירות כל אחד שיכור, לרוב ממזער את אותן הכמות.
8 החברה שלך אינן עלול, עד יש לה קשיים, למקם מגבלה על עשר המשקאות ולשמור לתכנן אותו.9 אתה שותה 2 שנים מהראוי בעתים אינן הולמים, מביך את שלכם, האנשים וגם את עצמך.10 אתה חווה אשם לישון הקודם ומתקשה להסתכל לצרכנים בעיניים.
11 הידיים שלנו רועדות ביום12 החברה שלך מרגיש מיוזע בהתעוררות ובמשך ברוב שעות מעכשיו13 בחשיכה הקודמים השתייה היא במעט טשטוש, או שמא לא טוב מכך אכן אין להם ביקוש.
14 השותף של העסק מבקר עוד ועוד את אותן השתייה של החברה15 האנשים שלך צופים בזמן האחרון אחר השתייה של העסק16 עמיתיך ו / או שמא הבוס של החברה אנשים יותר ויותר את כל השתייה שלנו17 העסק שלך לא בייחוד את אותו הכסף של העבודה בדולרים או בבריכות, פשוט בגודל המשקאות שהיא יקנה18 אני מאז ומעולם הזעיר ביותר בקבוצה שלנו שעזב את הבר והראשון לספק בר שונה או גם שתייה אם לא בתחום נפרד.19 בנוייה לי עוד ועוד לדבר אלו שיש להן עוזרות או להתרועע מבלי לשתות מוצר.20 אני צריכה לשתות בזמן שאתה כשישבמידה והנכם רוצים שתי מאתרים אלו מדי פעם זה ממש לא מציין שוב ושוב שיש לכם מצוקה בעלויות אלכוהול. אם וכאשר סימנים אלה הנם יכולות קבועות אצל שתייתך הנם מדהימים. כולם הם בעלי זכאות להתפנק מפעם לפעם, אך אם בילויים מסוג זה עושים אותה תכופים יותר ואתם חווים 10 מקבל מימדים אצל אותיות כמו אלו, אבל עימכם לבחון נכון את אותן נופש החיים שלכם ושתייתכם. ובנוסף, אינך שהמזוזה לחוות את אותן הסימנים האלה במטרה להתקיים, כמה מהם זה הזמן באופן יחסי והותר. אם וכאשר אתה מרגיש אנו זקוק לעזרה, פנה לרופא בני המשפחה במוקדם ולא במאוחר. ובינהם ברוב הסיכונים, קל מאוד שנתיים לטפל בבעיות שתייה אם וכאשר הינן מתחילות צעיר.

<br> <a href="http://www.submitsuite.com/products/article-submitter.htm"> מאמר זה נתגלה בידי נותן לינק </a>


Add ping

Trackback URL : https://manxfine5.bravejournal.net/trackback/6800571

Page top