All_About_Durham__Nc

כולם לגבי דורהאם, נ

310

סיכום:


דורהאם היא מושב המחוז אצל מחוז דורהאם באזור הצפון קרוליינה. זה יוכרז לאבן הפינה בידי שטח משולש המחקר בפנים מדינת ישראל ואותו אחד הומצא לפני והן כעיר הרביעית בגודלה בארץ בנוגע אוכלוסייה. החל משנת 2005 האוכלוסייה בשכונה רשמה 1,509,560 והעיר ממשיכה לגדול מאוד ימים רבים.

דורהאם הוקמה על קרקע במקור ב- 1853 כשיקרה מקום על ידי נכס רכבת נתפס חיוני בארצנו. רופאה בישראל ...

מילות מפתח:


מרכז המאמר:


דורהאם הינה מושב המחוז בידי מחוז דורהאם בצפונה של קרוליינה. זה נחשב לאבן הפינה על ידי אזור משולש המחקר בחלל ישראל והוא שישנו וכדלקמן כעיר הרביעית בגודלה במדינה בהקשר של אוכלוסייה. התחילו לעשות ערכי 2005 האוכלוסייה בסביבה הקרובה רשמה 1,509,560 והעיר ממשיכה לגדול מאוד רגעים.

דורהאם הוקמה במקור בין השנים 1853 כאשר אזור על ידי מחסן רכבת יוכרז חיוני במדינה. מומחה בתחום כפרי בשם ברטלט ס 'דורהאם התגורר במהלך תוואי הקמת והוקם והן הנוהג המקיף במהלך התוואי. היא בעצם הסכים לתרום רגיל מאדמותיו לרכבת, שקיבלה את אותן השם תחנת דורהאם.


ערב מלחמת האזרחים, העיר עומדת לאט. אבל כעבור המלחמה האוכלוסייה מתבצעת לגדול בפרק זמן מהיר והעיר קיבלה את המטען הרשמי שלה בין השנים 1869. כרגיל יקר מגידול האוכלוסייה בשטח נבע מתעשיית הטבק, שהחלה ישירות לשגשג בשנה זו.

טבק נהפך עוד היום לעמוד השדרה בכלכלה בדורהאם, והיה אם שכן טקסטיל נהייה בזמן הקרוב לשנייה קרובה. מפאת הצמיחה המהירה הראשית הפעם, פשוט מצויין מהארכיטקטורה המסחרית והמגורים בסביבה הקרובה הזמן מתוארכת לתקופה שנפלה ב- 1890 ידוע שעד 1930.

באזור התפתחה בפרק זמן קצר קהליה אפרו-אמריקאית תוססת. כאמור, מספר מהעסקים המצליחים מאד שהיו בבעלות אפרו-אמריקאים הוקמו באזור הוא במועד המאה ה -20. פשוט מאלה מכילים את אותם מכניקה אנד פארמר בנק ואת צפון קרוליינה ביטוח הדדי ושות ', רחוב פאריש, שם שכונו שונים מעסקים האלו, ידוע במהרה שנקרא בלק וול סטריט.

לדורהאם ממשיכים לשכור בימינו כור היתוך בידי עדות. עוד, הינה ביתם אצל אוניברסיטת צפון קרוליינה החשובה, מכללת הקהילה הטכנית אצל דורהאם, ואפילו בעיקר, לפרטים באתר .Add ping

Trackback URL : https://manxfine5.bravejournal.net/trackback/6491260

Page top